H


Constantin-Hansen-584

[584] HANSEN, CONSTANTIN - EMIL HANNOVER: Maleren Constantin Hansen, en Studie i dansk Kunsthistorie af Emil Hannover.
Købennhavn , Kunstforeningen i København, 1901. 4to, 245 x 190 mm, illustreret, indbundet af ANKER KYSTER i et halvbind med ryg og hjørner i rødbrun maroquin, ryg med forgyldt titel, årstal og skønvirke dekorationer, marmoreret sidepapir. Exlibris i Bindesbøll-stil  "FWA" på indersiden af forpermen.  
kr.  500,00Harper-575-1Harper-575

[575] HARPER, ANDREAS: Andreas Harpers diætiske Lomme-Bog, eller nye og fattelig Underviisning til at opnaae et sundt, lykkeligt og langt Liv, samt Betragtninger over den menneskelige Siels Natur. Af det Engelske, med en Fortale af Professor Tode.
København, Boghandler Mallings Forlag, 1795. 69 + (3) sider indbundet i et slidt, tidlig 1800-tals papirbind sammen med J. F. C. ALBRECHT: Hoste, Kathar og Snue. Deres Kjendetegn, Forskiellighed og Behandling, samt Midler til at forebygge, lindre og fuldkommen helbrede dem. Med særdeles Hensyn paa disse Sygdommes Oprindelse og Aarsager, paa de Onder der kunne fremstaae af deres Forsømmelse, tilligemed det diætetiske Forhold derved, samt en lille Fortegnelse paa Huusmidler og virkelig gode Lægemidler som kunne anvendes derimod. Af J.F,C.Albrecht, Dr. i Lægevidenskaben. Oversat af H.C.Lund, Læge- og Naturkyndig. Kjøbenhavn, 1820. Trykt hos B.J.Bendixen. (6) + 48 + (2) sider. Papiret let gulplettet og første bog med lille udsnit nederst på titelbladet.  
kr.  850,00


[290] HEIBERG, J.L.: Danmark et malerisk Atlas tegnet efter Naturen af C.F.Christensen, ledsaget med poetiske vignetter af J.L.Heiberg. 1.bind + 2. binds første hefte.
København, H.J.Bing & Söns Forlag, (1841-1843). 215 x 170 mm. 104 + 12 sider plus smudstitelblad, indholdsfortegnelse og litograferet titelblad til første bind og 21 stålstukne prospekter. Indbundet i et samtidigt pænt halvlæderbind med titel og rygdekorationer i guld og marmoreret sidepapir, let brunplettet hist og her. Udkom i 7 hefter, hver med 3 prospekter, værket standsede med 2. binds første hefte, som er indbundet her sammen med 1. bind.  
kr  1.250,00


[184] HEJBØL, JEPPE: Ansager Sogns Historie.
Ansager, Udvalget for Udgivelse af Ansagers Sogns Historie, 1940. 344 sider, indbundet med rød shirtingsryg og hjørner og marmomereret sidepapir. Illustreret med s/h fotografier og et matrikelkort.  
kr  950,00


[362] HERHOLDT, JOHAN DANIEL: Anatomisk Beskrivelse over fem menneskelige Misfostere. Af Etatsraad J.D.Herholdt. (Med tolv Kobbertavler). 
København, Videnskabernes Selskab, 1832. Afhandling, komplet med 12 kobberstukne plancher, delvis udfoldelige og håndkolorerede trykt på side 1-58 i Femte Deel af Det Kongelige Videnskabernes Selskabs Naturvidenskabelige og Mathematiske Afhandlinger. HELE BIND FEM FORELIGGER KOMPLET HER: 4to, titelblad + indholdsfortegnelse + CVI + 356 +(1) sider + 17 kobberstukne plancher og kort, delvis udfoldelige og håndkolorerede. Indbundet i et samtidigt, slidt halvlæderbind med marmoreret sidepapir.
Bindet indeholder yderligere 7 afhandlinger: Om Nyrernes Abnormiteter tilligemed Beskrivelse af nogle abnorme Nyrepræparater, af Etatsraad og Professor Schumacher - Bemærkninger med Hensyn til den geometriske Fremstilling af Læren om Differentialligningernes særdeles Oplösninger, af Fuldmægtig Chr. Jürgensen - Kulbrintet Chlorplatin-Ammoniak, af Professor W.C.Zeise - De Okenske Legemer eller Primordialnyrene, et Bidrag til Læren om Embryets Udvikling, ved Professor L.Jacobson - Om Orkaner, af Contreadmiral Bardenfleth - Undersögelse om de vigtigste Leerarters Oprindelse og nærmere Bestanddele, af Professor Forchhammer - Om Barometrets Middelstand ved Havet, af Professor Schou.  
kr  2.500,00


[323] HESSE, HERMAN - KARL WALSER (ILLUSTRATOR): Knulp, Drei Geschichten aus dem Leben Knulps, Steinziechnungen von Karl Walser. 
Berlin, S.Fischer Verlag, 1922. 4to (270 x 187 mm), (2) + 131 + (5) pp, illustrated with 16 orig. lithographs (13 full page) by Karl Walser, bound in orig. half calf, spine with 5 raised bands and title in gold, upper edge gilt, front and lower edge uncut. NUMBER 276 OF 360 COPIES SIGNED IN PENCIL BY KARL WALSER.
The lithographed illustrations were printed on hand press by M.W Lassally in Belin. Nice and clean copy, but with old owner's signature crossed over at first fly leave.  
kr  2.500,00


[383] HIRTH, GEORG (PUBLISHER) - FRITZ V. OSTINI (EDITOR): JUGEND. Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben. 1901 Band 1 und 2.
München und Leipzig, G.Hirt's Kunstverlag, 1901. 4to, 2 volumes, publisher's orig pictorial shirting, complete with indexes and all 53 numbers published in 1901. Illustrated througout in b/w and colours. Traces of use but an acceptable set.  
kr  2.500,00


EN SKAT AF AKTSTYKKER SAMT HISTORISKE, TOPOGRAFISKE OG GENEALOGISKE OPTEGNELSER
[450] HOFMAN, HANS DE:  Samlinger af Publique og Private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, som forefindes udi Danmark og Norge. Vol. I-IX.
København, Niels Lihme og L.H.Lilies Enke, 1755-1763. 4to (243 x 191 mm). Indbundet i 9 let slidte men pæne, samtidige helbind i brunt kalveskind med rig rygforgyldning, 5 ophøjninger på ryggen og påklæbede, guldtrykte titel- og tomefelter i brunt og sort læder. Illustreret med talrige kobberstik og udfoldelige tabeller. Exlibris i første bind, A.Jantzen, Gentofte (Sognepræst og historiker, 1840-1917), 2 gamle ejersignaturer øverst på titelbladene i alle bind: Holstein Rathlou (kammerherre, major Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou, 1786-1846) og Dr.Med. Fr.C.C.Hansen, Prof. anat., Kjøbenhavn (Professor anatomiæ, Dr. med. Frederik Carl Christian Hansen, 1870-1934) Der udkom yderligere 2 bind - bind 10, 1765 og bind 11, 1780. "en Skat af Aktstykker samt historiske, topografiske og genealogiske Optegnelser, og som ere udstyrede med solid Elegance, ville vedblive at være uundværlige for Historikeren" (G.L.Wad i Bricka VII).  
kr  3.250,00


[279] HOLBERG, LUDVIG: LUDVIG HOLBERGS Mindre Poetiske Skrifter, Udi en Samling Baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i Trykken. Oplaget, som er nettere og meere accurat end de forrige, er ziret med Kobberstykker.
København, Berling, 1746. 8vo. Kobberstukket frontispiece med portræt af Holberg + (8) + 324 + 56 + 16 sider + 3 helsides kobberstukne illustrationer. Indbundet i et samtidigt let slidt helbind i brun kalv med 5 ophøjede bånd og blindtrykte dekorationer på ryggen. (E-M., X, 388).  
kr  1.850,00


[517] HOLBERG, LUDVIG: Peder Paars, et heroisk-comisk Poema af Ludvig Holberg. Udgivet paa nye ved Et Selskab.
København , Trykt med Godiches Skrifter, 1772. 4to (244 x 198 mm), kobberstukket frontispiece af Clemens efter maleri af Peder Als +  XX + (18) + 425 + (1) sider + 15 helsides, kobberstukne plancher af Clemens efter tegninger Wiedevelt plus 11 kobberstukne vignetter i teksten. Indbundet i et samtidigt helbind i brun kalv, ægte bind med 5 ophøjninger på ryggen og lyst skindtitelfelt ( ryggen er sandsynligvis udskiftet i midten af 1800 tallet), 3-sidet rødfarvet snit. Et godt og fast eksemplar med enkelte pletter og plancherne trykt på ekstra svært papir.  
kr  850,00


[523] HOLSTEIN, LUDVIG: Et Minde.
Købbenhavn, Gyldendal, 1943. 135 sider. Indbundet med de originale omslag i et lavfalset millimeter-papirbind med ryg og skjulte hjørner i pergamentfarvet "elefanthud", bindsider med litograferet Salto-papir ("Faldskærm" nr.9), rygtitelfelt i grøn maroquin med guldtryk.  
kr  400,00

Horats-599

[599] HORATS [HORACE][QUINTUS HORATIUS FLACCUS]: Les Poësies d'Horace, avec la traduction Francoise Du R .P. Sanadon, de la Compagnie de Jesus. Tome premier + Tome second.
Amsterdam & Leipzig, Chez Arkstée et Merkus, 1756. 12mo, 137 x 80 mm, LXIV + 325; 416 pp, bound in 2 nice, cont. full calf bindings with flamed boards and richly gilt spines and marbled edges. Parallel text in Latin and French.  
kr.  950,00
[432] HUGO, VICTOR: Les Contemplations par Victor Hugo. Tome I: Autrefois 1830-1845. Tome II: Aujourd’hui 1843-1855.Paris, Michel Lévy Frères / Pagnerre, 1856. First edition. 2 vols. in 8vo, 223 x 145 mm. Vol.I: half-title + title + pp 359 + 1 blank. Vol.II: half-title + title + pp 408. Bound in two cont. nice red half chagrin bindings, spine with raised bands and gilt title and ornaments, marbled boards and end-papers, text mildly foxed, but generally a fine copy, old owner's signature on fly-leaves.   kr  2.500,00


[271] HUME, (DAVID): HISTOIRE DE LA MAISON DE STUART, SUR LE THRONE D'ANGLETERRE PAR M. HUME. Vol. 1-3.
A Londres (= Paris), 1760. 4to (240 x 194 mm), bound in 3 cont full, mottled, brown calf, spine with 5 raised bands and gilt floral decorations, morocco title- and tome labels, all 3 edges with red paint. Vol.1: VII + (1) + 452 + (1) pp.; vol 2: V + (1) + 406 + (1) pp.; vol 3: IV + III-VII + (1) + 524 + (1) pp. First French edition translated by Antoine Francois Prevost d'Exiles. Except from wear to the tome labels a nice, clean and and handsome set of this quarto edition.  
kr  2.500,00


[272] HUME, DAVID: HISTOIRE DE LA MAISON DE TUDOR, SUR LE TRONE D'ANGLETERRE PAR M. DAVID HUME, Traduite de l'Anglois par Madame B(elot). Vol. 1-2.
A Amsterdam (=Paris), 1763. 4to (247 x 196 mm). Vol.1: (4) + IV + 554 + (1) pp.; vol.2: (4) + II + 515 + (1) pp.  Bound i 2 cont. brown, mottled, full calf, spines with 5 raised bands and gilt floral decorations and title and tome labels, all 3 edges with red paint. A nice set of this quarto edition with only slight wear.  
kr  1.500,00

© Peter Daugaard 2018