I-J-K


Jensen-574

[574] JENSEN, JOHANNES V.: Bræen. Myter om Istiden og det første Menneske.
Gyldendal, 1935. 11. oplag. 334 sider. Indbundet i et godt helbind i lysebrun maroquin, ryg med titel i guldtryk, fire ophøjede bånd og stregdekorationer i blindtryk, forperm med blindtrykt centerdekoration af en mamut.  
kr.  500,00
[117] JOHNSON, ALFRED FORBES: German Renaissance Title-Borders selected by Alfred Forbes Johnson.
Oxford, Printed for The Bibliographical Society at The Oxford University Press, 1929. 4to. VII + 20 pp. plus 80 plates with facsimiles af 86 title pages. Original cloth-backed paper boards. Corners bumped and spine restored.  
kr  800,00
Facsimiles and illustrations series no. I. This selection has been chosen from several hundred books, representing the best German work of the period.


[417] JØRGENSEN, JOHANNES: Egenhændigt, håndskrevet og signeret brev til redaktør Karl Larsen.
2 sider, 210 x 137 mm, i alt 18 linier, sendt fra "Frdbg. Allé 21 A" den "3 Dec. 1901". Johannes Jørgensen skriver om den bog han arbejder på (Den hellige Ild, 1902 ?) - og foreslår at man på en lignende måde kunne fortælle on San Lorenzo etc. - og han udbeder sig redaktørens mening om dette.
Modtageren Karl Larsen var redaktør for "Juleroser", og brevet her er sandsynligvis et led i en korrespondence omkrig et bidrag af Johannes Jørgensen til tidsskriftet.  
kr  1.200,00


KAMASUTRA I LUKSUSUDGAVE.
[512] KAMASUTRAM OCH ANANGARANGA. Första och fullständiga svanska upplagan, översatt av Sven Holm.
Stockholm, Internationella Förlaget Frans Aldor A.-B.1933. 4to, 336 sider. Et godt eksemplar af luxusudgaven trykt på "bästa büttenpapper". Dette eksemplar er nr. 12 af 50. Indbundet i et helbind af rødbrun maroquin. Forpermen er rigt dekoreret med bordurer, ornamenter, titel og illustration i guldtryk. Silkeforsats og guldbordure på indersiden af permerne. Tresidet guldsnit.  

kr  1.750,00


MED LUXDORPHS SUPEREXLIBRIS.
[454] KIELISCHES LITTERATUR-JOURNAL. Siebendes Stück - Zwölftes Srück
Flensburg, Kottenschen Buchhandlung, 1779. 6 hefter fra juli til december 1779, med fortsat paginering, side 1- 480 + begge omslag med indholdsfortegnelse til hvert hefte. Indbundet ubeskåret i et slidt samtidigt halvlæderbind med rig rygforgyldning, ægte bind med 5 ophøjninger på ryggen. Fra Luxdorphs bibliotek med hans superexlibris i guldtryk og hans egenhændige navnetræk på fribladet.  
kr  1.500,00
Litteraturtidsskrift med anmeldelser, personalhistoriske noter og boghandler annoncer. Man kunne dengang stadig erhverve et forlagsfriskt eksemplar af Den Danske Vitruvius, Pontoppidans Danske Atlas eller Dankwerths beskrivelse af Schleswig-Holsten.Med Luxdorphs superexlibris med elefanthovedet der holder en krone med pile i snabelen står i et klart, forgyldt aftryk på bindets forside.


[386] KIERKEGAARD, SØREN - NIELS THULSTRUP (red.): KIERKEGAARDIANA X udgivne af Søren Kierkegaard Selskabet ved Niels Thulstrup.
København, C.A.Reitzel, 1977. 360 sider, indbundet i et pænt halvbind med sort lærredsryg og hjørner, marmoreret sidepapir, årstal og rygtitel i guldtryk.
Heri 15 artikler om Søren Kierkegaard plus anmeldelser og noter på dansk, tysk eller engelsk - bl.a. "Grafologisk undersøgelse af Søren Kierkegaards håndskrift i årene 1831-1855" af Annelise Garde.  
kr  300,00


[387] KIERKEGAARD, SØREN - NIELS THULSTRUP (red.): KIERKEGAARDIANA XI udgivne af Søren Kierkeselskabet ved Niels Thulstrup.
København, C.A.Reitzel, 1980. 312 sider indbundet i et pænt halvbind med ryg og hjørner i sort lærred, marmoreret sidepapir, rygtitel og årstal i guldtryk.
Heri 11 artikler om Søren Kierkegaard, kritik, nekrologer, anmeldelser og noter på dansk, tysk eller engelsk. kr  300,00


[392] KIERKEGAARD, SØREN - J. HIMMELSTRUP: Søren Kierkegaards opfattelse af Sokrates. En Studie i dansk Filosofis Historie.
København, Arnold Busck, 1924. 336 sider, indbundet i et godt halvbind med brun læderryg og -hjørner, rygforgyldning med 4 ophøjede bånd og blindtrykte dekorationer, lyst skindtitelfelt med guldtryk, marmoreret sidepapir - et solidt eksemplar med lidt kantslid.
Juristen og filosoffen Jens Himmelstrups doktorafhandling der stadig står som en milepæl i Søren Kierkegaard-forskningen.  

kr  1.200,00


[455] KIRCHHOFF-LARSEN, CHR.: Den Danske Presses Historie. 1-3.
København, Ejnar Munksgaards Forlag, 1942, 1947, 1962. 4to (252 x 180 mm). 232, 424 +(8), 574 + (8) sider. Gennemillustreret. Indbundet med de originale omslag i 3 smukke halvbind af brun maroquin med 5 ophøjede bind og guldtryk på ryggen. Indbundet af bogbindermester Harry Larsen.  
kr  1.500,00
Bind I omhandler tiden fra 1634 til 1749, bind II 1749-1827, bind III 1827-1866.


[519] [KLOPSTOCK, F. G.]: Oden.
Hamburg, Johan Joachim Bode, 1771. (8) + 290 sider plus 2 omtrykte blade og trykfejlsliste. Indbundet i et samtidigt slidt halvlæder bind, bundet på ægte bind med fem ophøjninger på ryggen. Bogen er trykt på fint velin-papir med vandmærker. Nogle sider med svag fugtskjold i øverste margen. Trods mærker af tidens tand synes jeg det er et charmerende eksemplar, der ligger godt i hånden og kan tåle at blive håndteret. Bogen har en trykt dedikation til Grev Bernsdorff og en stor kobberstukket vignet med hans våbenskjold. Mange af digtene er forsynet med fonetisk tegnsætning, der angiver rytmen ved oplæsningen.
Klopstock udgav selv bogen anonymt, og den indeholder hans digte og elegier fra 1747 til 1770, hvoraf de fleste tidligere kun er udgivet som lejlighedstryk.
Klopstock blev kaldt til Danmark af Frederik V, og han blev det store samlingspunkt for den tyske koloni i København, som fik en stor indflydelse på det danske kulturliv indtil Struense kom til magten. Klopstocks betydning for det danske kulturliv understreges af, at han fortsatte med at modtage kongelig understøttelse resten af sit liv, selvom han forlod Danmark efter Frederik V’s død.
 
kr  1.050,00


[520] [KLOPSTOCK, F.G.]: Der Messias.
Altona, Johan David Adam Eckhardt, 1780. 8vo (180 x 110 mm), indbundet i 2 samtidige brune halvlæderbind med forgyldte tværstreger på ryggen og røde titel- og tomefelter, de øverste 2 cm af ryggen på bind 1 mangler. Bind 1: smudstitelblad + titelblad + (1) blank + (2) + 298 sider; bind 2: smudstitelblad + (1) blank + side 299-673 +(1) blank + (2) + 7 +(1) blank, gamle ejersignaturer og nogle sider med versnumre skrevet i gammel hånd. Dette er octavudgaven, én af de 3 udgaver, som Klopstock udgav i Altona i 1780. Klopstock kaldte disse for den endelige udgave af Messias"Ausgabe letzter Hand". Messias havde været længe undervejs - de første 3 sange blev udgivet i 1748 og den første halvdel af værket blev trykt i Københan, 1755, på Frederik V's bekostning. Frederik V bevilligede Klopstock kongelig understøttelse til at færdiggøre Messias - en understøttelse, der blev livsvarig, for selv om den endelige udgave foreligger her i 1780, så udkom den allersidste "endelige" udgve i 1798, som Klopstock humoristisk kaldte "Ausgabe letzten Fingers".
  kr  1.050,00


[194] KREBEL, GOTTLOB FRIEDRICH: Die vornehmsten Europäische Reisen, wie solche durch Deutschland, die Schweiz, die Niederlande, England, Frankreich, Italien, Dänemark, Schweden, Hungarn, Polen, Preusen und Rusland, auf eine nutzliche und bequeme Reise anzustellen sind, mit Anweisung der gewöhnlichen Post- und Reise-Routen, der merkwürdigsten Oerter, deren Sehenwürdigkeiten, besten Logis, gangbarsten Münz-Sorten, Reisekosten etc. - auch einer neuen Sammlung von Post-Verordnungen, Post-Taxen etc. ausgefertiget vo Gottlob Friedri
Hamburg, Christian Herolds Wittwe, 1775. 8vo,  (20) + 1040 + (44) pp and 5 folded maps. orig., grey cartonage with signs of use, spine repaired.  
kr  2.500,00
The favorite travel giude for educational travels in Europe in the Age of Enlightment, and an important source for postal history. This travel guide was published in 16 editions untill 1801.


546

[546] KRUSE, JENS: Dansk humoristisk Tegnekunst gennem 100 Aar. Tekst Jens Kruse. Billedredaktion Harald H. Lund og Georg Ursin.København, P. Haase & Søns Forlag, 1946. 4to (278 x 210 mm), 294 sider gennemillustrerede i s/h plus 16 farvetavler, indbundet i et godt halvlæderbind med ryg og hjørner i brun maroquin, ryg med 5 ophøjede bånd og titel og årstal i guldtryk, bindsider og forsats betrukket med litograferet, farvestrålende Salto-papir (Frugter nr. 34). 

En munter bog i et godt og muntert bogbind.   kr  650,00Krøyer-582

[582] KRØYER, P. S. - ERNST MENTZE: P. S. Krøyer. Kunstner af stort format - med brændte vinger.
København, Det Schønske Forlag, 1969. 226 sider, illustreret, indbundet med de originale omslag i et rigtigt godt halvbind med ryg og hjørner i blå maroquin, ryg med ophøjede bånd og titel i guldtryk, marmoreret sidepapir. Et godt eksemplar med let falmet ryg.  
kr.  600,00© Peter Daugaard 2018