Salto-Papir

Next
salto-papir


Jeg bliver i godt humør af at se på bøger indbundet med Salto-Papir -  så mon ikke der er flere end mig, der kan blive inspireret af Saltos fornyelse af ornamentikken, hvor han spiller på et mangfoldigt farveregister i omslagspapirer til bøger – efter min mening er det et design der stadig har gennemslagskraft.

Saltos papirer blev trykt hos litografen I. Chr. Sørensen og blev lanceret i 1943. Dengang skrev Salto selv: ”Salto-Papirerne er en Demonstration af Optimisme og derfor tror vi dem nyttige i den nuværende Tid. De siger, at Livet ligger glansfuldt bag al Kummer og til sidst vil triumfere.”

Axel Salto (1889-1961) er verdenskendt som keramiker, men han beskæftigede sig også med maleri, grafik, illustrationer, kunstteori, bogkunst og mange facetter af kunsthåndværk -   og stor tak for det.


533

[533] BEAUMONT, CYRIL W.: Design for the Ballet.London, New York, The Studio, 1937. The Special Winter Number of The Studio, 1937. 4to, 283 x 205 mm, 152 pp, profusely illustrated in b/w and 8 colour plates. Elegant privat halvbind med lys lærredsryg og diskrete hjørneforstærkninger, litograferet sidepapir efter design af AXEL SALTO, “Faldskærmsmønstret” på blå baggrund, forgyldt rygtitelfelt i rød maroquin.

A neat shirtingbacked binding, covers with lithographed “ arachute Paper” ("Faldskærm" no.9) designed by Axel Salto, Red, gilt maroquin title label on spine.   kr  950,00
A survey of the chief ballet productions from 1922 to 1937.


534

[534] BEAUMONT, CYRIL W.: Five Centuries of Ballet Design.London, New York, The Studio, [1939]. 4to, 283 x 205 mm, 136 pp, profusely illustrated in b/w and colours. Elegant privat halvbind med lys lærredsryg og diskrete hjørneforstærkninger, litograferet sidepapir efter design af AXEL SALTO, “ faldskærmsmønstret” på blå baggrund, forgyldt rygtitelfelt i rød maroquin.

A neat shirtingbacked binding, covers with lithographed “ Parachute Paper” ("Faldskærm" no.9) designed by Axel Salto, Red, gilt maroquin title label on spine.   kr  850,00527

[527] BERGSTRAND-POULSEN, ELISABETH: Høg, laan mig dine Vinger. Et Stykke Virkelighed, skriftligt og fotografisk dokumenteret.København, J.H.Schultz Forlag, 1945. 289 sider, illustreret med s/h fotografier. Indbundet i et godt halvbind med ryg og hjørner i grøn maroquin, forgyldt ryg med 5 ophøjede bånd, bindsider med litograferet Salto-papir (“Granatæbler” nr.37).   SOLGT

522

[522] CAPEK, KAREL: Meteor. Paa dansk ved Else Westh Neuhard.
København, Gyldendal, 1939. Roman. 168 sider. Indbundet med de originale omslag i et lavfalset papirbind med skjulte hjørner og betrukket med litograferet Salto-papir ("Faldskærm" nr.10), rygtitelfelt i sort skind med guldtryk.  
kr  400,00

535

[535] DUCKERT, DITLEV: Beretning fra "Komiteen til genrejsning af Chr. V’s Rytterstatue", også kendt som "Hesten på Kongens Nytorv".1938-1947. 2 papirbind indbundet med Salto-papir ("Frugter" nr.36), 280 x 215 mm. Ca. 380 duplikerede eller maskinskrevne sider med gennemslag, som begynder med en historisk beretning om Danmarks og Skandinaviens første rytterstatue, udført af Abraham César Lamoureux og opstillet på Kongens Nytorv i 1688. Monumentet blev oprindeligt støbt i bly, et foranderligt og forgængeligt materiale, der trods talrige reparationer gennem årerne, bevirkede, at statuen sank mere og mere sammen - hestens bringe flød ud over forbenene, hoved og hale sank nedad og Chr. V, der i forvejen havde en majestætisk, kraftig statur, var sunket sammen og blev bredere og bredere. I 1938, da man frygtede at statuen ville falde helt sammen, tog fabrikant Ditlev Duckert initiativ til at danne en komite, der indsamlede private midler til at genrejse statuen i bronce. Ditlev Duckert blev sekretær for komiteen, og det er hans dagbog over komiteens arbejde, der foreligger her. Lamoureux's rytterstatue af Chr. V blev genrejst i bronce i maj 1946.  De 2 bind er signeret forrest “ D.Duckert - Denne Bog maa ikke udlaanes før Aar 1967.".   kr  4.000,00
Det er en utrolig spændende og minutiøs beretning, der med referater af samtaler, kommentarer og kopier af breve og rapporter, blotlægger splid og klikedannelser indenfor embedsvældet og kunstverdenen. Den afslører også fremstående forretningsfolk, der forlanger at blive dekoreret med ridderkors til gengæld for mulige donationer - der er endog en, der føler sig så betydningsfuld, at han mener, at han kan springe et par led over, så han forventer et kommandørkors for et “anseeligt" bidrag.

521

[521] HEIN, PIET: Man skal gaa paa Jorden - Aforismer. Illustrationer af Arne Ungermann.København, Gyldendal, 1944. Andet oplag, 71 sider. Indbundet  med de originale omslag i et lavfalset millimeter-papirbind med skjulte hjørner og ryg i pergamentfarvet “ lefanthud" og bindsider med med litograferet Salto-papir ("Faldskærm" nr.8), ryg med lysebrunt, forgyldt skindtitelfelt. Solgt
524

[524] HEIN, PIET: Vers i Verdensrummet.København, Gyldendal, 1942. Tredie Oplag. 144 sider, indbundet med de originale omslag i et lavfalset millimeter-papirbind med ryg og skjulte hjørner i pergamentfarvet “ lefanthud” og bindsider med Salto-papir ("Faldskærm" nr.9), rygtitelfelt i grøn maroquin med guldtryk. Solgt


523

[523] HOLSTEIN, LUDVIG: Et Minde. København, Gyldendal, 1943. 135 sider. Indbundet med de originale omslag i et lavfalset millimeter-papirbind med ryg og skjulte hjørner i pergamentfarvet “ lefanthud", bindsider med litograferet Salto-papir ("Faldskærm" nr.9), rygtitelfelt i grøn maroquin med guldtryk.   kr  400,00


528

[528] HOLSTEIN, LUDVIG: Den Grønne Mark. København, Gyldendal, 1940. Anden Udgave. 99 sider. Indbundet med de originale omslag et et lavfalset millimeter-papirbind med ryg og skjulte hjørner i pergamentfarvet “ lefanthud", bindsider med litograferet Salto-papir ("Spirende Løg" nr.17), rygtitelfelt i lysebrunt skind med guldtryk. Solgt

529

[529] HOLSTEIN, LUDVIG: Spredte Blade. Digte.
København, Gyldendal, 1942. 87 sider. Indbundet i et lavfalset millimeter-papirbind med ryg og skjulte hjørner i pergamentfarvet "elefanthud", bindsider med litograferet Salto-papir ("Granatæbler" nr.40), rygtitelfelt i lysebrunt skind med guldtryk. Solgt


Kruse-546

[546] KRUSE, JENS: Dansk humoristisk Tegnekunst gennem 100 Aar. Tekst Jens Kruse. Billedredaktion Harald H. Lund og Georg Ursin.København, P. Haase & Søns Forlag, 1946. 4to (278 x 210 mm), 294 sider gennemillustrerede i s/h plus 16 farvetavler, indbundet i et godt halvlæderbind med ryg og hjørner i brun maroquin, ryg med 5 ophøjede bånd og titel og årstal i guldtryk, bindsider og forsats betrukket med litograferet, farvestrålende Salto-papir (Frugter nr. 34). 

En munter bog i et godt og muntert bogbind.   kr  650,00


530

[530] LEONHARD, RUDOLF: Beate og den store Pan. En Roman. Paa dansk ved Gerda von Mendelssohn. Tegninger af Axel Salto.

København, Nordiske Forfatteres Forlag, 1918. 143 sider. Illustreret med s/h illustrationer efter tegninger af Axel Salto. Indbundet med de originale omslag og ryg i et lavfalset papirbind betrukket med Salto-papir ("Frugter" nr.34), øverste og nederste bindkanter og kapitæler forstærket med pergament, rygtitelfelt i grøn maroquin med guldtryk. Bogen er trykt på kraftigt, imiteret hollandsk papir der er let, aldersrelateret gulnet i margenerne. Bindets nederste hjørner er let stødte - men alligevel et rigtigt godt eksemplar.   kr  850,00


525

[525] MORTEN NIELSEN: Krigere uden Våben.
København, Athenæum, 1944. 2.Oplag. Indbundet med de originale omslag i et lavfalset millimeter-papirbind med ryg og skjulte hjørner i pergamentfarvet "elefanthud", bindsider med litograferet Salto-papir ("Glæden" nr.26), rygtitelfelt i sort skind med guldtryk. Solgt


526

[526] PETERSEN, NIS: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix.

København, Vilhelm Priors Forlag, 1944. 203 sider. Indbundet i et lavfalset millimeter-papirbind med ryg og skjulte hjørner i pergamentfarvet "elefanthud", bindsider med litograferet Salto-papir ("Glæden" nr.26), rygtitelfelt i lysebrunt skind med guldtryk.   kr  500,00


532

[532] SALTO, AXEL: SALTO-PAPIR. Dekoreret Papir til Omslag, Forsats, Tapeter, Kartonnage m.m. - Tekst og Prøver af Axel Salto - Prøverne trykt af I.Chr.Sørensen. 
København, Fischers Forlag, 1943. 16 sider plus 45 litograferede blade med eksempler på Salto-papir. Originalbind med spiralryg og bindsider med Salto-papir og titeletiket på forsiden. SOLGT

536

[536] SALTO, AXEL (RED.): KLINGEN - 1. -3.  Aargang - Det udkomne, komplet i 28 hefter.
København , Klingens Redaktion, 1917-1920. Første årgang nummer 1-12 i 10 hefter (270 x 195 mm) med 2 dobbeltnumre. Anden årgang nummer 1-12 i 10 hefter (403 x 302 mm), sidste hefte  omfatter nummer 10, 11 og 12. Tredie årgang nummer 1-12 (minus nummer 4, der aldrig udkom) i 8 hefter (362 x 273 mm), et dobbeltnummer og sidste hefte omfatter nummer10, 11 og 12. Første årgang er løst indlagt i papomslag, anden og tredie årgang er løst indlagt i 2 mapper beklædt med Salto-papir ("Bambusskud" nr.27). Illustreret med talrige reproduktioner, raderinger, træsnit og litografier i sort/hvid og farver. Nogle omslag løse og med kantslid, 2 af farvebilagene mangler ( i anden årgang hefte 2 og 7).  SOLGT

Dansk expresionistisk kunsttidsskrift, der trods sin korte levetid fik banebrydende betydning for indførelsen af de nye kunstretninger, futurisme og expressionisme i dansk kunstliv.© Peter Daugaard 2018